1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO STRÁNKY S PRACOVNÍMI NABÍDKAMI AXA PARTNERS
Poslední aktualizace: 29/01/2021


Skupina AXA Partners respektuje vaše soukromí a zajistí, aby všechny osobní údaje, s nimiž přijde do kontaktu, byly zpracovávány v souladu s osvědčenými postupy pro zachování důvěrného charakteru údajů a platnými zákony na ochranu údajů, a to zejména se všeobecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) v momentě, když používáte webové stránky www.careers.axapartners.com,  když se na stránkách zaregistrujete nebo když se ucházíte o volné místo nabízené prostřednictvím těchto stránek.
V této souvislosti se osobními údaji rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikátory, jako je jméno, identifikační číslo nebo údaje o poloze, online identifikátory nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
V souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů budete jako subjekt údajů dále označováni jako „vy“, „váš“ a skloňované ekvivalenty. 

Zřeknutí se odpovědnosti – Před jakýmkoli sdělením a nahráním informací vás upozorňujeme, že:
jste informováni a potvrzujete, že: (i) informace, zprávy a všechny přílohy (dále jen „informace“), které jste do nástroje nahráli, spadají pod vaší odpovědnosti a budou použity pouze pro účely řízení náboru v souvislosti s vaší žádostí o zaměstnání a (ii) tento nástroj není určen k použití pro jiný účel.

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o zpracování vašich osobních údajů, které se na vás vztahuje nebo se může vztahovat.
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů působíme jako správce údajů (tj. určujeme účely a prostředky pro zpracování vašich informací):

 • AXA Partners Holding SA, společnost založena podle francouzského práva, se sídlem 6 rue André Gide, 92320 Châtillon, registrována v Obchodním rejstříku v Nanterre pod číslem 410 011 209, odpovědná za odběr novinek, správu webových stránek a nábor. 
 • Příslušný subjekt skupiny AXA Partners (včetně AXA Partners Holding SA v příslušných případech), který jste požádali o zaměstnání tak, jak byl uveden v popisu pracovního místa. 

Správce údajů je dále označován jako „My“, „Náš“ nebo vyskloňované ekvivalenty.

SHRNUTÍ

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?
 2. JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?    
 3. KDY SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
 4. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE TAK, ABY BYLY BEZPEČNÉ?
 5. JAK DLOUHO BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?
 6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA VE VZTAHU K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
 7. AKTUALIZACE TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Jaké osobní ÚDAJE shromažďujeme A JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Zpracování vašich osobních údajů se zakládá na vašem souhlasu.
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a používány pro níže uvedené účely:
-Zpracování je 
účelem pro zpracující činnost a kategorie vašich osobních údajů, které se zpracovávají
První účel: Řízení procesu výběru zaměstnanců: Odběr novinek z webové stránky a zpracování a zodpovězení vaší žádosti (vašich žádostí) o zaměstnání
. Zpracováváme o vás následující osobní údaje: 
 • Identifikační údaje, například: 
  • křestní jméno, příjmení, místo bydliště, telefonní číslo, osobní e-mailovou adresu, očekávaný plat
  • datum narození nebo věk, fotografie, státní příslušnost (každý z údajů může být uveden ve vašem životopise, ale není námi požadován),
 • údaje o osobním životě: rodinná situace, koníčky (každý z údajů může být uveden ve vašem životopise, ale není námi požadován),
 • Profesní údaje, například: 
  • váš životopis, historie vzdělání, pracovní pozice/titul, známky ve škole (volitelné údaje na webu), profesní zkušenosti, profily sociálních profesionálních sítí (vše volitelné údaje na webu)
 • Údaje o připojení k webovým stránkám: uživatelské jméno, heslo, IP/MAC adresu, technické soubory cookie, výkonnostní soubory cookie a soubory cookie třetích stran (volitelné) 
První účel b: Řízení procesu výběru zaměstnanců: sdílení vašich kontaktních údajů a vašeho profilu s ostatními subjekty skupiny AXA.
Můžeme sdílet všechny výše uvedené informace (viz účel č. 1 a).

Druhý účel: zasílání pracovních nabídek (newsletterů) pouze na vlastní žádost.
Zpracováváme o vás následující osobní údaje: 
 • identifikační údaje, jako například: osobní e-mailovou adresu,
 • údaje o připojení k webovým stránkám: uživatelské jméno.

Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*) nebo jiným označením, na které budete upozorněni. Tyto osobní údaje jsou nezbytné ke zpracování vašeho odběru/žádosti o zaměstnání. Nevyplnění uvedených polí může ohrozit podání vaší žádosti o zaměstnání.
Nepožadujeme od vás, abyste s námi sdíleli speciální kategorie údajů (tj. osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech či zpracování genetických údajů a biometrických údajů za účelem jednoznačné identifikace fyzické osoby, a dále údajů týkajících se zdraví nebo údajů týkajících se sexuálního života či sexuální orientace).
Zpracováváme také některé soubory cookie. V okně souborů cookie se dozvíte více o našich zásadách používání těchto souborů a můžete zde i nastavit své preference, buďto při prvním vstupu na webové stránky nebo kliknutím na odkaz „Nastavení souborů cookie pro webové stránky s pracovními nabídkami“ v zápatí webu.
Vezměte prosím na vědomí, že při podávání žádosti o zaměstnání prostřednictvím dalších webových stránek skupiny AXA mohou platit další všeobecné podmínky a úmluva o ochraně vašich osobních údajů. Proto vás vyzýváme, abyste si je pečlivě přečetli.

2. JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, jsou shromažďovány přímo od vás.
Za všech okolností budou vaše osobní údaje zpracovávány spravedlivě a transparentně v souladu s platnými právními předpisy a zásadami, shromážděny pro konkrétní, explicitní a legitimní účely a nebudou dále zpracovány způsobem, který by byl s uvedenými účely neslučitelný.
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou adekvátní a relevantní, a omezujeme se na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

3. KDY SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uvedené výše budeme sdílet pouze s identifikovanými a zmocněnými příjemci.
Kategorie vašich osobních údajů, které sdělujeme, jsou identifikační údaje, osobní životopisní údaje, profesní údaje a údaje o připojení.
Výše uvedenými identifikovanými příjemci jsou:
 • subjekty skupiny AXA Partners: oprávněné osoby, které zasahují do procesu přijímání zaměstnanců, jako jsou pracovníci oddělení lidských zdrojů (pouze náboráři), manažer (manažeři) zapojeni do procesu vašeho náboru a členové vašeho pohovoru.
 • externí poskytovatelé služeb v oblasti lidských zdrojů za účelem podpory místního subjektu AXA Partners
 • oprávněné osoby poskytovatelů IT služeb odpovědné za hostování, údržbu a podporu modulů stránek.
Tito příjemci se zpravidla nacházejí v Evropském hospodářském prostoru (EHP), ale vaše osobní údaje mohou být přeneseny také do následujících zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany, a to především:
                     - USA (poskytovatelé IT služeb odpovědní za zálohování, údržbu a podporu)
                     - místní subjekt skupiny AXA, u kterého se ucházíte o zaměstnání: Kliknutím sem zobrazíte seznam zemí.
V tomto případě poskytujeme záruku na zajištění bezpečnosti a zachování důvěrného charakteru vašich osobních údajů prostřednictvím orámcování jejich přenosu buď (i) standardními smluvními doložkami přijatými Evropskou komisí, nebo (ii) v případě, že jsou vaše osobní údaje předány jiným subjektům skupiny AXA na základě závazných firemních pravidel 
https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com%2F10014cb5-ecb2-4c4a-9200-bc8d6578f348_axa_bcr_july_2019_vf.pdf  
Jejich kopii můžete získat zasláním žádosti na recruit.data.request@partners.axa.

4. Jak uchováváme VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE tak, aby byly bezpečné?

Používáme vhodná technická a organizační opatření určená k ochraně osobních údajů, které o vás shromažďujeme a zpracováváme. Opatření, která používáme, jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních údajů v souladu se standardy skupiny AXA.

5. JAK DLOUHO BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?

Shromážděné údaje potřebné pro zpracování budou uchovány na základě lhůt definovaných následujícími účely pro každou z uvedených zemí:

První účel: Řízení procesu výběru zaměstnanců: 
a) Odběr novinek ze stránek, zpracování a reakce na žádost (žádosti) o zaměstnání 
b) Sdílení vašich údajů a vašeho profilu s ostatními subjekty AXA
Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu prostudování vaší žádosti o práci a po omezenou dobu v závislosti na právních předpisech země, ve které se ucházíte o zaměstnání. 
Země:            počet měsíců před archivací             počet měsíců  mezi archivací  a odstraněním
Alžírsko                                      24                                                                    36
Argentina                                  24                                                                    36
Rakousko                                  24                                                                    36
Belgie                                         60                                                                     12
Kanada                                      24                                                                      36
Chile                                           24                                                                       36
Čína                                            24                                                                       36
Kolumbie                                 24                                                                       36
Česká republika                    12                                                                          1
Francie                                       24                                                                       36
Francouzská Polynésie       24                                                                        36
Německo                                    6                                                                           1
Řecko                                           6                                                                        12
Hongkong                                24                                                                           1
Irsko                                           24                                                                         36
Itálie                                         120                                                                           1
Japonsko                               120                                                                           1
Lucembursko                         36                                                                           1
Macao                                        24                                                                          36
Malajsie                                     24                                                                           1
Mexiko                                       24                                                                          60
Monako                                     24                                                                          36
Maroko                                     60                                                                             1
Nizozemsko                            24                                                                          36
Panama                                    24                                                                          36
Filipíny                                     24                                                                             1
Polsko                                       12                                                                           12
Portugalsko                            24                                                                           36
Singapur                                  24                                                                            1
Španělsko                                 6                                                                             1
Švédsko                                    24                                                                          36
Švýcarsko                                  2                                                                            4
Thajsko                                     12                                                                            1
Turecko                                     24                                                                          36
Spojené arabské emiráty   60                                                                          60
Velká Británie                          24                                                                          36
USA                                              84                                                                            1

Druhý účel: Zasílání pracovních nabídek (newsletterů) pouze na vaši žádost:
2 roky od odvolání vašeho souhlasu (doporučení inspektora pro ochranu osobních údajů s ohledem na francouzskou legislativu).

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA VE VZTAHU K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Disponujete právem v rozsahu požadovaném příslušnými zákony o ochraně osobních údajů:
 • na přístup k vašim osobním údajům a na získání jejich kopie,
 • kdykoli odvolat svůj souhlas v souladu s postupem uvedeným níže,
 • požádat o opravu vašich osobních údajů,
 • požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak,
 • požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud jste nedali svůj souhlas a pokud nejsou vaše údaje nezbytné pro vznik, výkon nebo ochranu zákonných práv a pokud nejsou vaše údaje nezbytné pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo pokud není použití vašich údajů odůvodněno důležitými důvody ve veřejném zájmu EU nebo některého z jejích členských států,
 • kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud je zpracování vašich údajů z naší strany založeno na vašem souhlasu (zrušením souhlasu se neruší zákonnost dosavadního zpracování provedeného před zrušením),
 • kdykoli vznést námitku, pokud je účel založen na oprávněném zájmu,
 • požadovat přenos vašich osobních údajů, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány automaticky na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, která vás zavazuje ke správci údajů,
 • rozhodnout o osudu vašich osobních údajů po vaší smrti. Můžete:
 • uplatňovat svá práva,
 • odvolat svůj souhlas požádáním o vymazání vašeho účtu
tím, že nás kontaktujete na následující e-mailové adrese: recruit.data.request@partners.axa.
V konečném důsledku máte právo vznést jakékoli pochybnosti ohledně toho, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, u příslušného dozorujícího orgánu, a to zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde si myslíte, že došlo k údajnému porušení vašich práv.
Seznam orgánů zajišťujících ochranu osobních údajů v Evropské unii najdete na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
V případě zemí mimo EU: navštivte webovou stránku místního úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat v rámci reakce na právní, technické nebo obchodní změny. V případě aktualizování našich zásad na ochranu osobních údajů, přijmeme příslušná opatření, abychom vás o změně informovali, a to v souladu s významem provedených změn. V případě všech podstatných změn zásad ochrany osobních údajů získáme od vás souhlas, pokud a tam, kde to vyžadují příslušné zákony o ochraně údajů.
Datum poslední aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů můžete zjistit zaškrtnutím data „poslední aktualizace“ zobrazeného v horní části zásad ochrany osobních údajů.