life-at-company-banner
PROFESNÍ OBLASTI | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Díky kreativitě a neustálému
zkoumání nového používáme
technologie k lepšímu

Pomáháme měnit životy k lepšímu

Naši zaměstnanci po celém světě hledají nové způsoby, jak lidem zlepšit život. Navzájem se podporujeme v tom, aby naši zákazníci byli vždy na prvním místě. 

Kariéra v oblasti informačních technologií
Ve světě, kde se digitální technologie mění souběžně s tím, jak pracujeme a přistupujeme ke službám, nikdy neztrácíme ze zřetele to nejdůležitější: jak můžeme technologie využít k tomu, abychom zlepšili lidské životy. Od identifikace potřeb uživatelů přes testování až po nasazení, od obchodních analytiků přes datové experty až po bezpečnostní odborníky, v celosvětovém měřítku pracujeme na vývoji řešení tak, abychom vyhověli potřebám našich klientů a následně jejich zákazníků. 
img1
„Naše společnost je prostě skvělá. Cílem je vždy jít nad rámec a za rámec potřeb zákazníka.“
static image
Carmel Peacock
Technical Analyst, Shannon, Irsko
„Přístup k nástrojům, které podporují a zlepšují spolupráci, umožňuje týmům napříč celou společností spolupracovat – bez ohledu na to, kde sídlí.“
static image
Kevin Palache
IT Process & Change Manager, Shannon, Irsko
„Naše podnikání je otevřeno světu, proto potřebujeme pracovní sílu, která to bude reflektovat.“
static image
Emmanuel Touzeau
Head of People and Communication, Paříž, Francie
„Každý den je jiný, ale vždy jde o to pomoci lidem“
static image
Beth Buckland
Global COO Motor BL, Redhill, Velká Británie