Inclusion page banner
INKLUZE
Různí lidé ze všech oblastí
života, kteří spolupracují jako jeden celek

Náš závazek vůči našim lidem

Pevně věříme, že různé způsoby myšlení, různé sociální a kulturní zázemí a zkušenosti nás v práci činí silnějšími a lepšími. Čím rozmanitější jsme, tím lépe dokážeme reflektovat potřeby našich různorodých zákazníků a reagovat na ně.

Když říkáme, že přijímáme rozmanitost, neříkáme to, abychom si mohli něco odškrtnout. Říkáme to proto, že to opravdu děláme a protože nám to pomáhá zlepšovat naši práci. Neustále pracujeme na tom, abychom vytvořili jednu AXU, kde se každý bude cítit tak, že do ní opravdu patří. A protože jsme všichni lidé a měli bychom mít stejná práva a respekt, nebudeme tolerovat žádnou diskriminaci.

Náš závazek vůči našim lidem
Přijímáme naši rozmanitost

Přijímáme naši rozmanitost

Jsme nesmírně hrdí na silný smysl pro komunitu a pocit spolupatřičnosti ve společnosti AXA Partners. Tvrdě jsme pracovali a budeme i nadále tvrdě pracovat na budování rozmanité a inkluzivní organizace, ve které každý zaměstnanec ví, že může být při práci sám sebou. Zaměřujeme se na vytváření pracoviště, kde každý ví, že jeho rozdílnost je chápána jako silná stránka a že může vzkvétat a zároveň se cítit bezpečně, váženě a respektovaně.

Díky vám jsme silnější 

Když společně pracují osoby z různých prostředí s různými dovednostmi a názory mohou se dít velké věci. Proto vedeme naše lidi k tomu, aby navazovali nová spojení a vedli nové konverzace. Kromě pravidelného dotazování našich lidí na jejich osobní zkušenosti na pracovišti doporučujeme všem, aby se připojili k jedné z našich globálních skupin zaměstnaneckých zdrojů (ERG). Jedná se o platformy, které slouží k prodiskutování názorů, sdílení informací, hledání zdrojů a podpory, a také slouží jako think-tank pro obchodní aktivity. Rovněž pokračujeme v osvětlování témat a kampaní  (přičemž využíváme našeho globálního vlivu) , které jsou pro nás a naše lidi důležité. 
Díky vám jsme silnější
Mezinárodní den žen
Zlepšení rovnosti mezi ženami a muži je jedním z našich nejdůležitějších cílů, který je pro společnost naprosto zásadní. Při příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen mnoho našich zaměstnanců a vedoucích pracovníků po celém světě podpořilo naší kampaň #EachforEqual. 
Mezinárodní den žen
Podpora zdravotně postižených osob a duševní a fyzické pohody

Podpora zdravotně postižených osob a duševní a fyzické pohody

Zaměřujeme se spíše na dovednosti než na znevýhodnění. Abychom mohli vytvořit inkluzivní pracoviště, přístupné lidi s různými schopnostmi, budeme s vámi spolupracovat na tom, abyste se na pracovišti cítili dobře. Ujistíme se, že budete mít vše, co potřebujete, abyste svou práci zvládli dobře. 

Kromě toho organizujeme různé místní iniciativy a zajišťujeme přístup k nástrojům a informacím, abyste mohli zlepšit všechny aspekty vaší fyzické a duševní pohody. Zavedli jsme globální program asistence pro zaměstnance společnosti AXA, který nabízí nezávislou a bezplatnou podporu při zvládání osobních i profesionálních výzev v životě, abyste byli duševně i fyzicky v pohodě.
„Inkluzivní pracoviště přináší výhody našim lidem i našemu podnikání.“ I když je pro zvýšení povědomí o tomto důležitém tématu ještě potřebné leccos udělat, jsem hrdý na to, že pracuji pro společnost, která dělá vše pro to, aby prolomila bariéry. Zavazuji se, že zajistím, aby  všichni ve společnosti AXA Partners UK & Ireland dostali příležitost účastnit se, rozvíjet a zvyšovat hodnotu našeho podnikání.“
Bob Ewers
CEO AXA Partners UK & Ireland, Redhill, Velká Británie
„Miluji, když se mohu setkávat s různými kulturami a různými způsoby pohledu na věc nebo přemýšlení o problému.“ 
Carmel Peacock
Technical Analyst, Shannon, Irsko
„Thomas Buberl, generální ředitel skupiny AXA, podepsal principy posílení postavení žen OSN a přijal osobní závazek jednat proti genderové předpojatosti, diskriminaci a násilí tím, že se připojil k HeForShe, globálnímu hnutí solidarity OSN za rovnost pohlaví.  Jsem nesmírně hrdý na to, že pracuji pro takovou inkluzivní a podpůrnou společnost.“
Girijamani Chandrasegar
Manager, Regional TPA (Health BU), Kuala Lumpur, Malajsie
„To, že se mohu potkávat a komunikovat s řadou lidí, kteří mají spoustu zkušeností a různých názorů, je pro mně tou nejlepší věcí na mé práci.“
Kevin Palache
IT Process & Change Manager, Shannon, Irsko
„To, že se mohu potkávat a komunikovat s řadou lidí, kteří mají spoustu zkušeností a různých názorů, je pro mně tou nejlepší věcí na mé práci.“
Beth Buckland
Global COO Motor BL, Redhill, Velká Británie
„Každý za rovnost znamená, že rovnost žen a mužů není jen o ženách.“ Na tuto cestu se musíme vydat spolu s muži a zajistit, aby každý, ať už je to muž nebo žena, měl stejnou příležitost v práci, kterou chce dělat.“
Sophie Latil
Global Head of Credit & Lifestyle protection, Barcelona, Španělsko
„Od doby, kdy jsem se připojila k AXA Partners, jsem získala vedení a koučování přímo od managementu, kteří mi během mé kariéry nadále pomáhali učit se a adaptovat.“
Sean Ng
Regional HRBP, Rewards & Workforce Analytics, Asie
„Práce ve společnosti AXA Partners s týmy z celého světa mi umožnila setkat se a komunikovat se spoustou různých lidí z mnoha různých prostředí. To opravdu rozšířilo mé profesní smýšlení a bylo dalším důvodem, proč zde ráda pracuji.“
Photograph of ​​​​​​​Açelya Kaya
Açelya Kaya
Manager/Actuary,  Istanbul, Turecko
„Líbí se mi, že mám možnost spojit se s kolegy z celého světa prostřednictvím našich interních sociálních platforem.“
Wilfredo Ito
Concierge Team Leader, Montreal, Kanada

Nejnovější příběhy ze společnosti AXA Partners

Photographie de Beth Buckland
Otázky a odpovědi s Beth Buckland, Global COO Motor BL
Photographie de Kevin Palache
Kevin Palache – Spolupráce, přínos a zlepšování 
Photographie de Colleen Dillon
Otázky a odpovědi s Colleen Dillonovou, Medical Desk Supervisor