STRÁNKA SE ZÁSADAMI POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Soubor cookie je malý datový soubor (textový soubor), který prohlížeč při návštěvě webové stránky požádá, aby uložil do vašeho zařízení a uchoval informace o vás, například vaše jazykové preference nebo přihlašovací údaje. Společnost AXA Partners shromažďuje a nastavuje "interní" soubory cookie během vaší návštěvy webových stránek https://www.careers.axapartners.com a také používá soubory cookie "třetích stran", což jsou soubory cookie z jiné domény, než jsou navštívené webové stránky, v souladu s účely popsanými v těchto zásadách.

AKTUALIZACE STÁVAJÍCÍ POLITIKY

Společnost AXA Partners může tyto zásady používání souborů cookie čas od času aktualizovat v reakci na změny týkající se souborů cookie, které byly vypuštěny při prohlížení webových stránek www.careers.axapartners.com. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 6. prosince 2023.

KDO JSOU SPRÁVCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

AXA PARTNERS HOLDING, společnost založená podle francouzského práva, se sídlem 8/10, rue Paul Vaillant Couturier, 92240 Malakoff ve Francii, zapsaná v obchodním rejstříku v Nanterre pod číslem 410 011 209, vystupuje jako nezávislý správce vašich osobních údajů (to znamená, že určuje účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů).
Nezávislý správce údajů je v těchto zásadách označován jako "AXA Partners" nebo "Správce údajů" nebo "my" nebo "nás".

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH ÚDAJŮ?

Odstranění souborů cookie může znamenat zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě máte v souladu s požadavky GDPR práva, která můžete uplatnit. Seznamte se s nimi v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Dále máte právo odvolat souhlas ("opt-out") s ukládáním nepovinných souborů cookie dropping a zároveň dropping nepovinných souborů cookie.
Nastavení souborů cookie můžete kdykoli aktualizovat prostřednictvím Cookie Preferences, které je k dispozici v zápatí webových stránek.

JAK KONTAKTOVAT POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ABYSTE VYŘEŠILI JAKÉKOLI POŽADAVKY NEBO UPLATNILI SVÁ PRÁVA?

Máte-li jakékoli dotazy, stížnosti nebo připomínky týkající se tohoto oznámení o informacích nebo chcete-li uplatnit svá výše uvedená práva, zašlete je prosím e-mailem na adresu axapartners.privacy@axa-assistance.com. Vaše žádost bude následně odpovídajícím způsobem přesměrována na příslušného pověřence pro ochranu osobních údajů. Společnost AXA Partners vás může požádat o doplňující informace, aby potvrdila vaši totožnost a/nebo pomohla vyhledat údaje, o které žádáte.
JAK PODAT STÍŽNOST DOZOROVÉMU ÚŘADU?
Máte právo vznést obavy ohledně způsobu zpracování vašich osobních údajů u příslušného dozorového úřadu v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde podle vašeho názoru došlo k údajnému porušení vašich práv.

Ve Francii, je orgánem pro ochranu osobních údajů Commission nationale de l'informatique et des libertés neboli ‘CNIL’. Své žádosti můžete adresovat přímo prostřednictvím https://www.cnil.fr/fr/contacter-la-cnil-standard-et-permanences-telephoniques ebo poštou na následující adresu: 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.


Seznam orgánů pro ochranu údajů v Evropské unii je k dispozici na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
JAKÉ JSOU KATEGORIE SOUBORŮ COOKIE, KTERÉ SE PŘI PROHLÍŽENÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK SHAZUJÍ, A K JAKÝM ÚČELŮM SLOUŽÍ?

SEZNAM NAŠICH POSKYTOVATELŮ TŘETÍCH STRAN

Některé funkce těchto webových stránek využívají služeb nabízených poskytovateli třetích stran. Pokud s tím souhlasíte ("opt-in"), budou tito poskytovatelé třetích stran vypouštět soubory cookie, které vám například umožní vizualizovat obsah hostovaný těmito třetími stranami na našich webových stránkách a sdílet náš obsah. Tyto třetí strany mohou shromažďovat vaše údaje o prohlížení a používat údaje shromážděné prostřednictvím svých souborů cookie k účelům, které určily v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li uplatnit svá práva týkající se údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie třetích stran nebo v případě jakýchkoli otázek ohledně jejich zpracování, měli byste se obrátit přímo na jejich organizace.

Na t
ěchto webových stránkách používáme soubory cookie od následujících třetích stran:


Název třetí stranyUmístění třetí stranyKategorie souborů cookie a jejich účelyZásady ochrany osobních údajů třetí strany
PhenomFrancie
 • Funkční a technické soubory cookie (nezbytně nutné)
 • Soubory cookie pro měření publika
 • Soubory cookie pro správu funkčnosti
https://www.phenom.com/privacy-policy
LinkedinSpojené státy
 • Cílení souborů cookie
https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy
GoogleSpojené státy
 • Cílení souborů cookie
https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/privacy/

JAK PŘIJÍMAT NEBO ODMÍTAT SOUBORY COOKIE?

A cookie banner pops up as from your first visit of the website www.careers.axapartners.com. This cookie banner enables you to, either:
 • Accept all optional cookies which are not strictly necessary for the proper functioning of the website, or
 • Refuse all cookies that are not strictly necessary to the proper functioning of the website,
 • Access the Cookie Preference Center to set up your choices in terms of consent (meaning that you may select individually cookies you accept to drop while browsing event though they are not essential to the proper functioning of the website).

Od první návštěvy webových stránek www.careers.axapartners.com se zobrazí banner se soubory cookie. Tento banner se soubory cookie vám umožní:
 • přijmout všechny nepovinné soubory cookie, které nejsou nezbytně nutné pro správné fungování webových stránek, nebo
 • odmítnout všechny soubory cookie, které nejsou nezbytně nutné pro správné fungování webové stránky,
 • přistupovat k Centru preferencí souborů cookie a nastavit své volby, pokud jde o souhlas (což znamená, že můžete jednotlivě vybrat soubory cookie, které přijímáte, aby se při prohlížení webu nepoužívaly, i když nejsou nezbytné pro správné fungování webových stránek).

Vaše preference, ať už souhlas nebo odmítnutí souborů cookie, budeme uchovávat po dobu 6 měsíců. Po uplynutí této doby se zobrazí banner se soubory cookie, abyste mohli znovu nastavit své preference. Nastavení souborů cookie můžete kdykoli upravit prostřednictvím Cookie Preferences.

JE ZÁLOHA NA SOUBORY COOKIE POVINNÁ?

Nezbytně nutný nebo nepovinný charakter každé kategorie souborů cookie je uveden v okamžiku, kdy jste požádáni o udělení (nebo odmítnutí) souhlasu, a to buď prostřednictvím banneru se soubory cookie při vaší první návštěvě našich webových stránek, nebo prostřednictvím Cookie Preferences.

Cookie Preferences zůstává kdykoli přístupné v zápatí webových stránek, ale také kliknutím na "Personalizovat mé volby" v banneru se soubory cookie.

Upozorňujeme, že odmítnutím volitelných souborů cookie mohou být některé funkce, stránky a oblasti webu nedostupné, za což nemůžeme nést odpovědnost.

Další informace o souborech cookie naleznete na webových stránkách CNIL na adrese https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.