Inclusion page banner
INTEGRACJA
żne głosy płynące z indywidualnych
doświadczeń we wspólnej pracy zespołowej

Nasze zobowiązanie wobec pracowników

Szczerze wierzymy, że różne sposoby myślenia, ścieżki i doświadczenia dodają nam siły i sprawiają, że nasza firma jest jeszcze lepsza. Im większa jest nasza różnorodność, tym lepiej potrafimy analizować i odpowiadać na potrzeby naszych różnorodnych klientów​​​​​​​.

Mówiąc, że szanujemy różnorodność, nie mamy na celu odhaczenia kolejnej zalety. Mówimy o tym, ponieważ tak jest i dzięki temu stajemy się lepszą firmą. Nie ustajemy w ciężkiej pracy na rzecz budowania jednego przedsiębiorstwa AXA, do którego każdy pracownik będzie naprawdę przywiązany. A ze względu na fakt, że wszyscy jesteśmy ludźmi i przysługują nam te same prawa, w tym prawo do szacunku, nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji.
Nasze zobowiązanie wobec pracowników
Szanowanie naszej różnorodności

Szanowanie naszej różnorodności

Jesteśmy niezwykle dumni z silnego poczucia wspólnoty oraz dumy w AXA Partners. Ciężko pracowaliśmy i pracujemy, by zbudować różnorodną, inkluzywną organizację, w której każdy pracownik wie, że w pracy może być w pełni sobą. Koncentrujemy się na tworzeniu miejsca pracy, w którym każdy ma świadomość, że jego różnorodność stanowi o naszej sile oraz że może manifestować swoją tożsamość w środowisku bezpiecznym, zbudowanym na wartościach i szacunku.

Jesteś naszą siłą 

Największe osiągnięcia są wynikiem współpracy osób o różnych doświadczeniach, umiejętnościach i perspektywach. Dlatego właśnie zachęcamy pracowników do nawiązywania nowych relacji i dialogów. Nie tylko regularnie pytamy pracowników o ich osobiste doświadczenia w pracy, lecz także zachęcamy wszystkich, by dołączali do naszych Grup Zasobów Pracowniczych (Employee Resource Group – ERG). Są to platformy pozwalające dzielić się opiniami, udostępniać informacje, poszukiwać zasobów, a także wspierać firmę i służyć jej jako think tank. Nie ustajemy także w nagłaśnianiu – w czym pomaga nam nasza międzynarodowa pozycja – tematów i kampanii ważnych dla nas i naszych pracowników. 
Jesteś naszą siłą
Międzynarodowy Dzień Kobiet
Do naszych najważniejszych celów – niezwykle istotnych dla firmy – należy zwiększanie równowagi płci przy przyznawaniu kluczowych stanowisk. W ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Kobiet wielu naszych pracowników i kierowników wyższego szczebla z całego świata wyraziło poparcie dla kampanii #EachforEqual Grupy AXA. 
Międzynarodowy Dzień Kobiet
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i troska o dobrostan

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i troska o dobrostan

Skupiamy się na sprawnościach, a nie na niepełnosprawności. Pragnąc tworzyć miejsce pracy inkluzywne i dostępne dla każdego niezależnie od poziomu sprawności, będziemy zachęcać Cię do współpracy, aby mieć pewność, że Twoje miejsce pracy jest wygodne – oraz że posiadasz wszelkie narzędzia, by perfekcyjnie wykonywać swoją pracę. 

Realizujemy także wiele inicjatyw lokalnych oraz zapewniamy dostęp do narzędzi i informacji, które zwiększają Twój dobrostan fizyczny i psychiczny pod każdym względem. Realizujemy powszechnie uznany międzynarodowy program wspierania pracowników AXA, w ramach którego zapewniamy niezależną i bezpłatną pomoc w mierzeniu się z wyzwaniami, zarówno natury osobistej, jak i zawodowej, zwiększając w ten sposób dobrostan.
„Inkluzywne miejsce pracy jest korzystne zarówno dla pracowników jak i dla firmy. Choć wciąż pozostaje wiele do zrobienia w kwestii zwiększania świadomości na ten jakże ważny temat, jestem dumny, że pracuję w firmie, która dokłada wszelkich starań, by znosić ograniczenia. Moim zadaniem jest dbanie,  by każdy pracownik AXA Partners w Wielkiej Brytanii i Irlandii miał możliwość identyfikowania się, tworzenia oraz wnoszenia wartości do naszej firmy”.
Bob Ewers
CEO AXA Partners UK & Ireland, Redhill, Wielka Brytania
„Uwielbiam kontakt z ludźmi reprezentującymi inne kultury, perspektywy czy sposoby rozwiązywania problemów”. 
Carmel Peacock
Technical Analyst,Shannon, Irlandia
“Thomas Buberl, prezes Grupy AXA, podpisał zasady ONZ dotyczące Wzmocnienia Pozycji Kobiet (WEP – the Women’s Empowerment Principles) i podjął osobiste zobowiązanie do walki z uprzedzeniami, dyskryminacją oraz przemocą związanymi z płcią, dołączając do HeForShe, międzynarodowego ruchu solidarności ONZ na rzecz równości płci. Jestem niezwykle dumna z pracy w tak inkluzywnej i wspierającej firmie”.
Girijamani Chandrasegar
Manager, Regional TPA (Health BU), Kuala Lumpur, Malezja
„Tym, co najbardziej lubię w tej pracy, jest możliwość kontaktu z wieloma osobami, które posiadają ogromne doświadczenie i różne perspektywy”.
Beth Buckland
Global COO Motor BL, Redhill, Wielka Brytania
„Nazwa programu „Each for equal” (Wszyscy razem na rzecz równości) służy podkreśleniu faktu, że problem równości płci nie dotyczy wyłącznie kobiet. Do naszego projektu musimy włączać także mężczyzn, dbając, by równe szanse w dostępie do każdego stanowiska mieli wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety”.
Sophie Latil
Global Head of Credit & Lifestyle protection, Barcelona, Hiszpania
„Odkąd dołączyłam do AXA Partners, otrzymuję od kadry zarządzającej wsparcie mentorskie i coaching, które pomagają mi zdobywać wiedzę i dostosowywać się na każdym etapie kariery”.
Sean Ng
Regional HRBP, Rewards & Workforce Analytics, Azja
„Współpraca z ludźmi z całego świata w ramach AXA Partners to źródło spotkań oraz interakcji z wieloma różnymi ludźmi o przeróżnych doświadczeniach. Istotnie poszerza to moje perspektywy zawodowe i stanowi kolejny powód, dla którego uwielbiam tu pracować”.
Photograph of ​​​​​​​Açelya Kaya
Açelya Kaya
Manager / Actuary,  Stambuł, Turcja
„Niesamowicie cieszy mnie możliwość nawiązywania relacji ze współpracownikami z całego świata poprzez nasze wewnętrzne platformy społecznościowe”.
Wilfredo Ito
Concierge Team Leader, Montreal, Kanada

Najnowsze historie AXA Partners

Photographie de Beth Buckland
Sesja Q&A z Beth Buckland, Global COO Motor BL
Photographie de Kevin Palache
Kevin Palache – Współpraca, wsparcie i ulepszanie 
Photographie de Colleen Dillon
Sesja Q&A z Colleen Dillon, Medical Desk Supervisor