life-at-company-banner
PROFESNÍ OBLASTI | PRÁVNÍ SLUŽBY, AUDIT A KONTROLA SOULADU S PŘEDPISY
Komplexní globální operace a
tým odborníků, který
pracuje pro zákazníky 24/7
Kariéra v oblasti práva, auditu a kontroly souladu s předpisy
Jako právní tým vysoce kvalifikovaných a komerčně neúprosných právníků pracujeme na široké škále mezinárodních otázek, včetně globálních fúzí a akvizic, špičkových finančních projektů i komplexních záležitostí v oblasti správy a řízení společnosti, které přicházejí s členstvím ve skupině fungující ve více jurisdikcích. Máme také na starosti celou řadu interních problémů, včetně zaměstnávání, nákupů, soudních sporů, práv duševního vlastnictví a podnikového poradenství.

Práce v interním auditu společnosti AXA Partners znamená, že získáte 360stupňový panoramatický pohled na pojišťovnictví díky pravidelným kontaktům s manažery a výkonnými pracovníky. Díky těmto kontaktům budete mít příležitost pochopit globální vizi toho, jak fungujeme, rozvíjet své dovednosti v oblasti řízení rizik, auditu a správy či řízení.

Kontrola souladu s předpisy je u AXA Partners klíčovou kontrolní funkcí. Jsme důslední ve snaze zajistit naprostý soulad našich činností s předpisy, a to na několika úrovních, od záležitostí společnosti a zaměstnanců až po práva duševního vlastnictví a účetnictví. Vytvářením standardů založených na příkladných postupech a etickém chování sloužíme jako strážci naší vedoucí pozice na trhu.​​​​​​​
Métiers du Clinique et du Médical

Pomáháme měnit životy k lepšímu

Naši zaměstnanci po celém světě hledají nové způsoby, jak lidem zlepšit život. Navzájem se podporujeme v tom, aby naši zákazníci byli vždy na prvním místě. 

„Ve společnosti AXA Partners najdete všechny možné příležitosti rozšířit si profesní obzory.“
Joseph Carse
Learning and development training executive, Redhill, Velká Británie
„Mám velkou flexibilitu, pokud jde o pracovní dobu, což mi pomáhá udržovat dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.“
Kevin Palache
IT Process & Change Manager, Shannon, Irsko
„Co se týče pracovních příležitostí, vše je transparentní. Pokud pracujete v oblasti, se kterou nejste zcela seznámeni, je k dispozici mnoho způsobů, jak se v dané činnosti proškolit a získat nové dovednosti.“
static image
Carmel Peacock
Technical Analyst, Shannon, Irsko

Nejnovější příběhy ze společnosti AXA Partners

img1
Carmel Peacock - Vždy se posouvám vpřed
img1
Richard Bailey Anthony Castillo – Každý den má  pozitivní dopad
img1
Joseph Carse – Rozšiřování profesního obzoru