life-at-company-banner
PROFESNÍ OBLASTI | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Díky kreativitě a neustálému
zkoumání nového, využíváme pro zlepšení technologie
Kariéra v oblasti informačních technologií
Ve světě, kde se digitální technologie mění souběžně s tím, jak pracujeme a přistupujeme ke službám, nikdy neztrácíme ze zřetele to nejdůležitější: jak můžeme technologie využít k tomu, abychom zlepšili lidské životy. Od identifikace potřeb uživatelů přes testování až po nasazení, od obchodních analytiků přes datové experty až po bezpečnostní odborníky, v celosvětovém měřítku pracujeme na vývoji řešení tak, abychom vyhověli potřebám našich klientů a následně jejich zákazníků. ​​​​​​​
img1

Pomáháme měnit životy k lepšímu

Naši zaměstnanci po celém světě hledají nové způsoby, jak lidem zlepšit život. Navzájem se podporujeme v tom, aby naši zákazníci byli vždy na prvním místě. 

„Naše společnost je prostě skvělá. Cílem je vždy jít nad rámec a za rámec potřeb zákazníka.“
Carmel Peacock
Technical Analyst, Shannon, Irsko
„Přístup k nástrojům, které podporují a zlepšují spolupráci, umožňuje týmům napříč celou společností spolupracovat – bez ohledu na to, kde sídlí.“
Kevin Palache
IT Process & Change Manager, Shannon, Irsko
„Naše podnikání je otevřeno světu, proto potřebujeme pracovní sílu, která to bude reflektovat.“
Emmanuel Touzeau
Head of People and Communication, Paříž, Francie
„Každý den je jiný, ale vždy jde o to pomoci lidem“
static image
Beth Buckland
Global COO Motor BL, Redhill, Velká Británie

Nejnovější příběhy ze společnosti AXA Partners

img1
Carmel Peacock - Vždy se posouvám vpřed
img1
Richard Bailey Anthony Castillo – Každý den má  pozitivní dopad
img1
Joseph Carse – Rozšiřování profesního obzoru